Tiếng Anh giao tiếp dành cho người mới bắt đầu

Học phí ưu đãi: 1.300.000đ
Học phí ban đầu: 2.500.000đ
Ưu đãi: 1.200.000đ (48%)

Với khóa học tiếng anh giao tiếp cho người mới bắt đầu. Bạn sẽ được sống trong Môi Trường 100% Tiếng Anh 24h/ngày, đây là một điều khác biệt và tự hào của HPE English Homestay khi mang giá trị lớn tới các học viên…