Khóa học tiếng Anh cho người đi làm

Học phí ưu đãi: 2.000.000đ
Học phí ban đầu: 2.500.000đ
Ưu đãi: 500.000đ (20%)

Các khóa học tiếng Anh dành cho người đi làm được thiết kế đặc biệt nhằm giúp học viên có thể giao tiếp được tiếng Anh từ 3 đến 6 tháng. Từ đó học viên dễ dàng chinh phục dễ dàng các loại chứng chỉ tiếng Anh A2,B1, TOEIC, IELTS.