Khóa học tiếng anh cho thiếu niên (Tiếng Anh Trung Học)

Học phí ưu đãi: 2.000.000đ
Học phí ban đầu: 3.500.000đ
Ưu đãi: 1.500.000đ (43%)

Thiếu niên là lứa tuổi mà ở trẻ có những thay đổi về nhận thức và trở nên độc lập hơn về suy nghĩ. Vì vậy Ngoại Ngữ BLS phát triển chương trình tiếng Anh thiếu niên hay tiếng Anh trung học Secondary(từ 11 tuổi). Với mỗi bài học là một cơ hội để các em học viên được trải nghiệm, ứng dụng kiến thức và kỹ năng đã học vào cuộc sống.